Pointstævner

 

Pointstævner for ungdomsspillere i Amager BTK 2017 / 2018

Pointstævnerne er et initiativ fra Østdanmarks Bordtennis Union, som nu går ind i sin 18. sæson.

Denne turnering blev skabt, for at give de mange nye unge medlemmer i klubberne, en mulighed for at komme ud og møde andre spillere. Turneringen er altså beregnet som begynderturnering. Faste spillere på turneringshold kan derfor ikke deltage. Dog kan spillere, der er med i ØBTU’s Puslingerækker også være med ved Pointstævnerne.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig og deltagelse er gratis – betales af Amager BTK. Man skal bare møde op.

Ved første runde inddeles spillerne efter spillestyrke i puljer af 6-7 deltagere. Der spilles alle mod alle. Efter hver runde rykker nr. 1 og 2 en pulje op. Nr. sidst og næstsidst rykker en pulje ned.

Spillere, der først træder ind i turneringen senere, placeres i puljerne efter deres styrke.

Kampene startes kl. 10:00 og et stævne varer typisk 3-4 timer, afhængigt af deltagerantallet.
Man skal møde op mindst 30 min før start, da spillerne først skal registreres og dernæst skal der sammensættes puljer med de fremmødte spillere.

Alle puljevindere for et præmieemblem. Der er samlet præmieoverrækkelse, når alle puljer er færdigspillede, så har man vundet sin pulje, skal man ikke gå hjem før efter præmieoverrækkelsen!

Klubberne er inddelt i et antal kredse, og de enkelte spillerunder afvikles på skift hos de deltagende klubber i kredsen. Der afvikles i alt 6 runder i løbet af sæsonen, se kalender nederst.

Vi er i kreds sammen med Dragør og Hvidovre.

Stillingen kan følges på www.øbtu.dk - vælg Pointstævner / Spilleplan og resultater / Pointstævne, kreds 5. Husk at gå i bunden af siden for at få vist stillingen!
Typisk vil weekendens resultater være inddateret 3 dage senere.

Turneringen afsluttes med et finalestævne, som afvikles i Valbyhallen i weekenden den 21.-22. april 2018.
Det er gratis at deltage. Startpengene for den enkelte spiller betales af klubben.

Transport: Da alle spillestederne ikke ligger ret langt væk, skal spillerne som hovedregel, selv sørge for at komme derhen.


Har I nogle spørgsmål, så kontakt:
Ivan Johansen, tlf. 31 72 31 72, E-mail: ivanjohansen13@yahoo.com
Stig Jensen, tlf. 20 30 52 56, E-mail: stignoy@gmail.com


Sponsorer

Netto

Riber haver

Bordtenniseksperterne

AltanButikken

Amager Bolig